تبلیغات بنری

تبلیغات بنری

پول اضافی برای تبلیغات بنری ممنوع
بسیاری از سایت های واسطه برای امرار معاش خود، پول دلالی از شما اخذ می کنند. البته باید بدانید که این پول جدای از هزینه های امور هماهنگی بنر شما است. خیلی از این سایت

13 / دسامبر / 2018
بدون دیدگاه