مزایا و معایب سایت های قالب آماده اعتماد وب نسبت به سایت های طراحی اختصاصی اش چه می باشند؟

مزایا:
۱-تحویل در زمان کمتر
۲- قیمت پایین تر
۳-آماده بودن از هر لحاظ برای ورود محتوا
معایب:
۱-عدم امکان دخالت در طراحی و چیدمان
۲-خاص و یونیک نبودن ظاهر وب سایت