شما برای آموزش حضوری و یا غیر حضوری هزینه دریافت می کنید؟

کلیه خدمات آموزش حضوری در اعتماد وب به صورت رایگان می باشد و هیچ گونه وجهی از بابت آموزش مدیریت وب سایت و به روز رسانی و نحوه کار با قسمت های مختلف آن از شما دریافت نخواهد گردید.